top of page

פרטיות

פרטיותכם חשובה לנו ולכן בחרנו לפרט בצורה מסודרת ומדוייקת את כל הנדרש לשם הבהרת הנתונים הנאספים ונשמרים על ידינו ואת השימושים שייתכן וייעשו בהם על מנת להגן על זכויותיכם. מדיניות פרטיות זו מתווספת לתנאי השימוש באתר , משלימה אותם ויש לראות אותה כאילו היא חלק מהם. אנא קראו אותה היטב כיוון שהיא חלה עליכם בכל שימוש שתעשו באתר. אם אינכם מסכימים לה, אנא אל תעשו שימוש כלשהו באתר.

 

אילו נתונים אנו אוספים וכיצד?

בעת השימוש באתר או כל מי מהשירותים שבו, האתר יאסוף מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי שלכם כגון (אך לא רק) סוג הדפדפן בו אתם עושים שימוש, כתובת ה-IP שלכם, ונתונים נוספים באמצעים דוגמת קוקיות (cookies) מסוגים שונים ואמצעים אחרים, וכן מידע נוסף שאתם תבחרו לאשר לנו לאסוף שיתכן שיש בו משום זיהוי אישי שלכם.

קוקיה הינה פיסת מידע המאוחסנת במחשבכם שבאמצעותה ניתן לאסוף מידע, לאפשר לאתר לשפר את השירות אותו אתם מקבלים ולהתאימו לצרכיכם (לדוגמא באמצעות הקלת ההתחברות לאתר, התאמת האתר להעדפותיכם או פרסום ממוקד ורלוונטי).

אתם יכולים כמובן להתאים את הדפדפן שלכם לקבל או לדחות קוקיות לפי בחירתכם, וזאת באמצעות שימוש בהעדפות הדפדפן. עם זאת, אם תבחרו שלא לאפשר שימוש בקוקיות, תאבדו חלק מהותי מהשירותים הייחודיים שהאתר עשוי להעניק לכם.

בעת הרישום לאתר, לרשת, לקבוצה או לכל שירות אחר, תתבקשו למלא את הפרטים הבאים: שם, אימייל, ארץ, יישוב, סיסמא ותאריך לידה . מילויים הינו חובה. כל הפרטים אותם תמלאו, למעט סיסמתכם יהיו חשופים, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שלכם שעלולה להיות חשופה לאתר, למפעילי רשתות וקבוצות וכן לכל גוף אחר בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

כמו כן, האתר עשוי לאסוף כל מידע שהוא אודות פעולותיכם בו או שקשורות עימו, לרבות כל התכנים אותם אתם מעלים, אף בדרכים שלא פורטו מעלה (כגון משך השהות שלכם באתר והפעילויות המועדפות עליכם וכגון התכתבות עם נציגי האתר באמצעות דואר אלקטרוני). אנא שימו לב שיתכן שמידע זה יאפשר זיהוי אישי שלכם ופעלו בהתאם.

לאחר שתרשמו לאתר תוכלו לפרסם תכנים משלכם במקומות שונים באתר, ברשתות שבו ובקבוצות הנמנות עליהן וכמו כן בדפים האישיים שלכם (כמו דף הפרופיל שלכם). אבל אנא שימו לב שכל תוכן שאתם מעלים לאתר, בכל רשת או דף אחר, יהיה חשוף לעיון כל גולשי האינטרנט. אנו ממליצים לפעול בזהירות - אל תעלו ותפרסמו פרטים שאין ברצונכם שיהפכו פומביים והזהרו במה שאתם כותבים ומעלים לאתר אם רצונכם שהוא לא יהיה חשוף לגולשי האינטרנט. שימו לב שהאחריות לתוצאות העלאת כל תוכן לאתר תהיינה על עליכם בלבד.

במהלך שהותכן באתר יצטבר בידי האתר מידע מגוון אודות פעולותיכם באתר, רכישות מוצרים ושירותים שונים, העלאת תכנים שונים לאתר, העמודים באתר בהם צפיתם וכיוב'. כל אותם נתונים יישמרו בידי האתר והשימוש בהם כפוף למדיניות זו.

 

השימוש שיעשה בנתונים כאמור מעלה, כל תוכן שאתם מעלים לאתר עשוי להיות חשוף לציבור גולשי האינטרנט ועליכם להיות מודעים לכך, לרבות תוכן שאתם מניחים שהוא חסוי (לדוגמא – בעת משלוח הודעות פנימיות לחבריכם, אינכם יכולים למנוע מחבריכם לפרסם הודעות אלו). האתר לא יוכל להיות אחראי להפרה כלשהי של פרטיותכם בתכנים שכאלו, בין אם על ידי האתר או על ידי כל צד שלישי.

המטרות העיקריות לשמן נאספים נתונים על ידי האתר הן אלו המפורטות מטה, אם כי הן עלולות להשתנות מעת לעת ואתם מודעים לכך ומסכימים לכך במפורש (לבות לזכות האתר לשנותן):

  • לנתח ניתוח סטטיסטי של האתר ושל גולשיו באופן שיאפשר לשפר את השירותים, להוסיף עליהם, להתאימם לגולשים באופן כללי ואליכם באופן ספציפי ולהציע שירותים משופרים וממוקדים יותר;

  • לספק לכם את השירותים להם אתם זקוקים ואת התמיכה הרלוונטית להם;

  • להתאים את האופן בו אתם עושים שימוש באתר להעדפותיכם;

  • לעדכן אתכם אודות שינויים וחידושים באתר, הודעות של האתר וכן קידום מכירות של האתר או של צדדים שלישיים;

  • לנהל את האתר, לפתור סוגיות ובעיות המעוררות במהלך ניהולו ולהתמודד עם מחלוקות ביניכם לבין אתר או ביניכם לבין גולשים אחרים באתר;

  • למנוע פעילויות אסורות, בין אם על פי תנאי  השימוש באתר, או על פי כל הסכם או דין אחרים;

  • ליידע אתכם בהצעות פרסומיות של האתר או של צדדים שלישיים לו ולהעביר לידיעתכם הצעות אלו בצורה ממוקדת ומתאימה להעדפותיכם;

שימו לב שגם לאחר סגירת כרטיסכם, הפסקת פעילותכם באתר או מחיקתה של קבוצה או רשת, יתכן שהתכנים שנכללו בהם לא ימחקו מהאתר ו/או ממקורות חיצוניים הסורקים את האתר (כגון Google).

האתר רשאי ועשוי לחשוף בפני גופים עסקיים או צדדים שלישיים אחרים את המידע אותו תמסרו לאתר, כולו או מקצתו, בתשלום או בלא תמורה, במסגרת קשרים עסקיים של האתר עם אותם גופים. הגופים יהיו רשאים לעשות שימוש במידע זה לשם משלוח תכנים אליכם. אם ברצונכם שלא לקבל תכנים כאמור, אנא שילחו אלינו הודעה מפורשת על כך ואנחנו נסירכם מהמאגר. עם זאת, ככל שחשפתם באתר את פרטי ההתקשרות עימכם, האתר לא יהיה אחראי לתכנים כלשהם שישלחו אליכם ואף לא תוסרו מהמאגר עד למחיקת אותם תכנים.

אם אתם מעוניינים לשנות כל מידע אודותיכם שנאסף על ידי האתר או למחוק את עצמכם מהאתר, אנא פנו אלינו בצור קשר בתחתית העמוד . אנא הסבירו לנו בדיוק מה רצונכם שנעשה ומדוע, על מנת שנוכל להעתר לבקשותיכם בהקדם. עם זאת, שימו לב שבעת מחיקת מידע יתכן שתפגעו ביכולתכם להנות משירותים כאלו ואחרים אותם מספק האתר.

אין כל התחייבות לאסוף או לעבד את האתר במדינה כלשהי או מצג אודות מקום האיסוף והעיבוד.

האתר רשאי להעביר את מלוא הנתונים הנמצאים בידיו בכל מקרה בו תרכש ו/או תועבר פעילותו ו/או פעילות מפעילו ו/או תתבצע פעילות מיזג או רכישה אחרת.

האתר אף רשאי לעשות כל שימוש במידע או בתוכן אשר תעשו בו שימוש באתר,בהתאם לתנאי הרשיון המפורט בתנאי השימוש לאתר.

 

חשיפת הנתונים במקרים אחרים

האתר יהיה רשאי בכל עת לחשוף את פרטיכם, כולם או חלקם, לפי דרישת כל רשות ציבורית מתאימה; במקרה בו קיים חשש לקיום עבירה פלילית כלשהי או הפרה אחרת של הדין (לרבות דיני קניין רוחני, דיני הנזיקין וכיוב'); לפי הוראות כל בית משפט מוסמך; לצורך נקיטת הליכים כנגד מי שמפר את תנאי השימוש באתר ו/או גרם לו או לצד שלישי נזק כלשהו ו/או פתח בהליכים כנגד האתר; אם נפתחו הליכים כנגד האתר ולפי שיקול דעת האתר מסירת פרטיך נדרשת לצורך הגנה על האתר בנסיבות שכאלו; אם נציגי האתר סבורים בתום לב שהדין מחייבם לעשות כן או שהדבר נדרש לשם מניעת או הקטנת נזקי גוף או רכוש או כל נזק אחר וכן אם פעולותיכם פוגעות באתר, במי ממשתמשיו או בכל צד שלישי שהוא. אתם מתירים חשיפת מידע כאמור, לרבות אך לא רק, למשטרה ולרשויות אכיפת החוק ולכל צד נוסף ככל שנציגי האתר יסברו לפי שיקול דעתם הבלעדי שראוי וצריך לעשות כן מהנסיבות האמורות מעלה.

אנא שימו לב כי כל הנתונים שיימצאו בידי האתר יתכן שימצאו אף בידי מפעילי רשתות וקבוצות שונים, והאתר אינו אחראי ואינו יכול להיות אחראי לפעילויותיהם שלהם בנתונים. אנו ממליצים שלא להצטרף לרשת או לקבוצה שאינכם יודעים כיצד מנהליה ינהגו במידע אודותיכם. לא תהיה לכם כל טענה או תביעה כנגד האתר בעניין זה.

 

שימוש המשתמשים בתוכן שבאתר

חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר, אלא בהתאם לרשיון המופיע בתנאי השימוש שלו, כמו גם איסור מוחלט לאסוף כל מידע (פומבי או אחר) על גולשי האתר, בין אם ידנית או באמצעים אוטומטיים כלשהם.

 

פרסומי צד שלישי באתר וקישורים

האתר אינו אחראי למדיניות הפרטיות של אתרים אליהם ניתן להגיע מקישורים באתר או למדיניות הפרטיות של גופים המפרסמים באתר. בכל אתר וביחס לכל עסק הינכם נדרשים לבדוק את המדיניות הרלוונטית ולפעול לפי שיקול דעתכם. האתר לא יהיה אחראי לכל פעולה שיפעלו בנתונים אותם צדדים שלישיים.

שימו לב שפרסומות שעשויות להופיע באתר מועלות אליו על ידי צדדים שלישיים. האתר אינו אחראי לאופן הניטור, המעקב והשימוש בנתונים אותם מפעילים אותם צדדים שלישיים שכאלו, בין אם במסגרת הפרסומות ובין אם באתרים אליהם אתם מופנים.

 

אבטחה

חשבונכם באתר מוגן באמצעות סיסמתכם. עם זאת, האתר אינו יכול להטיח או להתחייב ואינו מציג כל מצג לפיו צדדים שלישיים לא יוכלו לגשת לנתונים מוגנים בסיסמא, והאחריות על תוכן כלשהו המועלה לאתר או נשלח דרכו מוטלת עליכם בלבד.

מומלץ לעשות שימשו בתוכנות אנטי-וירוס או תוכניות הגנה אחרות שתהיינה מעדכנות ופעילות לפני כל פעולה באתר, ובמיוחד הורדת קבצים שמשתמשים אחרים תלו באתר. האתר אינו יכול להיות אחראי להם.

bottom of page