top of page

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "i Love Sex", פורטל למבוגרים משולב עם מערכת הכרויות וקהילות בנושאי מבוגרים. "סקס ביי"  מאפשר לכל אחד ואחת מכם להירשם לאתר וליטול בו חלק פעיל. להשתמש במערכת הכרויות וקהילות מתקדמת. ועוד אפשרויות מתקדמות נוספות.

 

הפלטפורמה אותה מעמיד לרשותכם האתר מאפשרת לקחת חלק בפורטל למבוגרים, מערכת הכרויות וקהילות מתקדמות ועוד אפשרויות שונות באתר ו/או תחת כל שם מתחם אחר. האתר מאפשר לחברי הקבוצה רישום, ניהול תכנים כולל קהילות, צפיה בסרטים למבוגרים, צפיה בגלריות תמונות למבוגרים, בלוגים, סקרים, אירועים, כתבות, קישורים, גלריות תמונות, המלצות, קבצים, פרסומים שונים ועוד.

 

 

תנאי שימוש אלו נוסחו בלשון רבים, על מנת לעקוף מגבלות של השפה העברית, אולם הם מתייחסים במישרין לכל אחת ואחד מכם ומכן ויחולו כהסכם מחייב ביניכם לבין האתר.

 

1.         חלות תנאי השימוש:

·         אנא קיראו תנאים אלו בעיון שכן הם מהווים הסכם מחייב ביניכם לבין האתר ויש בהם כדי לקבוע את זכויות וחובות כל העושים שימוש מכל סוג שהוא באתר זה.

·         בעצם כניסתכם לאתר, בעיון בתכנים המופיעים בו, בשימוש בכלים הנמצאים בו, בהורדת קבצים המאוחסנים על ידו או על ידי מי מהגולשים או בכל שימוש אחר בנתונים שבו או בשירותים הנכללים בו, בין אם בצפיה או באמצעות פעולה אחרת כלשהי אתם מקבלים על עצמכם ומסכימים לתנאים המפורטים כאן, למדיניות הפרטיות של האתר וליתר התנאים המפורטים בכל עמוד רלוונטי באתר, לפי העניין (יחד ולחוד "התנאים") והם יחולו כהסכם מחייב ביניכם לבין האתר.

·         יתכן שבעתיד תנאים אלו ישתנו או יחדלו מלחול והנוסח המחייב יהיה הנוסח הקיים באותו רגע, ולא נוסח קודם. הודעה קצרה על עצם שינוי התנאים תמסר בתחתית עמוד זה. אתם מתבקשים לבדוק מפעם לפעם את נוסח התנאים החלים באתר כפי שהוא וכל שינוי יחייב אתכם.

·         בכל מקרה של שאלה ביחס לתנאים, הינכם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל כל הבהרה, מדף צור קשר

 

2.         הגדרות:

·         "האתר" בתנאים אלו משמעו i Love Sex (או כל שם מתחם המפנה לאתר זה) הגוף המנהל אותו וכל מי ממנהליו, עובדיו, בעלי מניות בו וכל נציג אחר שלו, לפי העניין.

·         "רשת סגורה" בתנאים אלו משמעה רשת אשר נוצרה על ידי מנהל שאינו מאפשר הרשמה לרשת אלא לאחר קבלת אישורו או אישורם של גורמים מורשים אחרים ברשת.

·         "רשת אנונימית" בתנאים אלו משמעה רשת אשר אינה מופיעה ברשימת הרשתות באתר, ואשר בלא הזמנה אליה לא תוכלו להצטרף אליה. רשת אנונימית בהכרח תהיה רשת סגורה.

·         "קהילה" בתנאים אלו משמעה כל קבוצה מבין הקבוצות המרכיבות רשת.

 

 

3.         הרשמה לאתר וניהולו

·         האתר אוסר על הרשמת משתמשים שלא הגיעו לגיל 18. בעצם הרישום לאתר אתם מצהירים כי הינכם לפחות בני 18 שנים, כי אתם מבינים את התנאים וכי אתם מסכימים להם.

·         בעת ההרשמה ובעת פעילותכם באתר הינכם נדרשים ואתם מתחייבים כי תמסרו רק פרטים נכונים ומדוייקים וכי אתם תעדכנו פרטים אלו ככל שהם ישתנו. ככל שאין ברצונכם למסור פרטים נכונים ומדוייקים – אנא המנעו ממסירת פרטים כלל.

·         במהלך ההרשמה לאתר תתבקשו לספק מספר פרטים, כגון שם, ארץ מגורים, אזור או מדינת מגורים, ישוב, כתובת דואר אלקטרוני פעילה (על הכתובת דוא"ל להיות פעילה שכן רק באמצעותה תוכלו להפעיל את חשבונכם), תאריך לידה, מין וסיסמא. מסירת פרטים אלו בכפוף ותוך הסכמתכם לאמור במדיניות פרטיות האתר הינה תנאי להיותכם חברים באתר. אם אין ברצונכם למסור פרטים אלו לאתר, בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות– אנא אל תרשמו לאתר.

·         לאחר הרשמתכם לאתר והפעלת חשבונכם באמצעות הדואר האלקטרוני שמסרתם תהפכו לחברים באתר. אתם תהיו אחראים לשמירתה של סיסמתכם בסוד ולבטחון כתובת הדואר האלקטרוני שמסרתם. כל פעילות או מחדל בחשבונכם יחשבו כאילו אתם ביצעתם אותם, כך שכל תוצאותיהם יחולו עליכם, גם אם יבוצעו על ידי אחרים.

·         שימו לב שלמעט הסיסמא ופרטים אחרים שיסומנו במפורש כחסויים, כל הפרטים שתמסרו יוצגו בפומבי בכרטיס שלכם באתר. מסירת הפרטים האמורים מתבצעת תוך שאתם מודעים ומסכימים לכך. אין ולא תהיה לכם כל טענה בעניין חשיפת פרטיכם לאתר. ככל שפרטים אלו יפגעו באחרים – אתם תהיו האחראים הבלעדיים לפגיעה זו ולנזק שהיא תגרום.

·         האתר רשאי שלא לאפשר כל פרט המופיע בפרופיל המשתמש שלכם ו/או בכל תוכן אחר שאתם מעלים לאתר ביחס אליכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה כל טענה ביחס לכך. הינכם מתבקשים לדאוג ששמכם ויתר פרטיכם לא יהיו פוגעים, מפרים, בוטים, מיניים, אלימים, גזעניים או בעייתיים מכל בחינה שהיא. האתר אינו מבצע ניטור רציף של שמות ופרטי המשתמש ואינו מתחייב למנוע כל שם או פרט כאמור. אם נרשמתם בשם או פרט כאמור, האתר רשאי לשנותם גם לאחר הרשמתכם וללא מתן הודעה לכם, ואתם תשאו בכל התוצאות הנובעות מכך ולא תהייה לכם כל טענה כלפי האתר.

·         חל איסור לפתוח חשבון על שם או עבור מישהו אחר והחשבון חייב להיות שלכם בלבד.

·         חל איסור מוחלט לפתוח חשבון המתחזה או משקף זהותו של אדם אחר. ) בניגוד לסעיף 441 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.)

·         חל איסור על פתיחת חשבון המיועד להפצת פרסומות ודואר זבל (ספאם) בשטח האתר ומטרותיו עשויות לשבש את איכות האתר.

·         האתר רשאי לקבוע בכל עת מה הם השירותים, אילו רשתות ואילו קהילות פתוחים לקהל הרחב, אילו פתוחים חברים בלבד ואילו פתוחים רק למוזמנים. האתר אף רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו לשנותם, להפסיק את מי מהם או לשנות את אופן הגישה לכל שירות, בלא הודעה מוקדמת.

·         האתר רשאי להפוך בכל עת, לפי שיקול דעתו ובלא הודעה מוקדמת כל שירות חינמי לשירות בתשלום.

·         האתר יהיה רשאי בכל עת למחוק כל תוכן שהועלה אליו מבלי לתת כל נימוק או סיבה לכך, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

4.         דרך ההתנהגות באתר ואופן פעילותו

·         האתר i Love Sexמעמיד את עצמו לרשותכם ואתם נדרשים לעשות בו שימוש פרטי שאינו מסחרי.

·         כל אחד מכם יהיה אחראי להתנהגותו באתר או בכל דרך מקוונת אחרת שקשורה באתר, ולכל נתון, טקסט, הודעה, התכתבות, מידע, ציור, צילום, גרפיקה, סרטון, קליפ, קטע קולי, קישור או כל תוכן אחר שיפרסם באתר ו/או למשתמשי האתר (להלן "תוכן").

·         האתר רשאי ועשוי, אך אינו חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי תוכן כזה או אחר הינו פסול, גזעני, מאיים, מטעה, מגונה, פוגע, מפר זכויות של צד שלישי, מפר את התנאים, יש בו לשון הרע או שהוא מפר את דיני מדינת ישראל בדרך אחרת (להלן "תוכן פוגע") ולנקוט פעולה ביחס אליו, לרבות למחקו או לחסום את הגישה אליו.

·         מאידך אתם מצהירים כי אתם מבינים שהאתר לא יוכל למנוע המצאותו של תוכן פוגע באתר ואתם עלולים להיות חשופים לתוכן כזה. לא תהיה לכם כל טענה ביחס לאתר בקשר לתוכן פוגע שנמצא בו. בהמשך נסביר כיצד לפעול אם נתקלתם בתוכן פוגע.

·         האתר מעריך ומציב לנגד עיניו עקרונות דוגמת חופש הביטוי, אולם האתר אף נזהר בשמירה על דיני מדינת ישראל וכבודם ורכושם של אחרים. לפיכך, חל איסור מוחלט לבצע מי מהפעולות הבאות באתר (הרשימה אינה ממצה את מכלול הפעולות האסורות אלא מדגימה אותן בלבד), מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בכלליות האמור להלן ולעיל. כל פעילות כזו מהווה הפרה יסודית של תנאי שימוש אלו והיא עלולה לגרום לאתר ו/או לאחרים נזק שלא יהיה ניתן להערכה בכסף והמשתמש הפועל כך יהיה אחראי לתוצאות מעשיו:

o        העלאת או שימוש בתוכן גזעני או מעורר שנאה אחר (בין אם כלפי קבוצה או אדם פרטי); תוכן שהוא מטריד או פוגע או מהווה פעולה של התחקות אסורה אחר אדם כלשהו; תוכן המכיל פדופיליה (ראה סעיף 15) אלימות או מקשר לאתרים המכילים תוכן שכזה; תוכן המהווה לשון הרע; תוכן פוגע בדרך אחרת;

o        העלאת או שימוש בתוכן שאינו חוקי, שהוא פוגע, בוטה, מאיים, מיני, מעודד עבירות, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות ומפר בדרך כלשהי את החוק;

o        העלאת או שימוש בתוכן שקרי, מטעה או פוגע בדרך אחרת;

o        הפרת כל זכות קניין רוחני (לרבות סימן מסחר או זכות יוצרים) של האתר ושל כל צד שלישי;

o        העלאת או שימוש בתוכן (וכן כל קישור לתוכן כזה) כשלצד שלישי זכויות בו ולא נתקבלה מראש הסכמתו של צד שלישי זה לפעולה;

o        חשיפת מידע אודות אחרים בלא קבלת הסכמתם לכך מראש וכל הפרת פרטיות של אחרים; פרסום או הצגת מידע שיש בו כדי להטעות או שהוא אינו אמת.

o        כל שינוי, העתקה או יצירה נגזרת של תוכן הנמצא באתר או שייך לאתר או של כל עמוד באתר, לרבות אך לא רק "מיסגורו" באתרים אחרים;

o        נסיון להשיג פרטים אישיים, לרבות סיסמאות (בין אם ביחס לאתר ובין אם ביחס לכל אתר או שירות אחר), ממשתמשי האתר; מסירת או מכירת סיסמתכם או חשבונכם לאחר וכדומה.

o        נסיון להתחזות למשתמש או לאדם אחר.

o        הפעלת "רובוט" או כל קוד, מכשיר או תוכנה אחרים לסריקת האתר, אחזור מידע, כריית מידע או יצירת אינדקס מהמידע המצוי בו וכן כל שימוש בנתונים שהושגו מהאתר בלא הסכמתו המפורשת;

o        איסוף כל מידע שהוא על החברים והמשתמשים באתר (לרבות פרטיהם האישיים, כתובת הדוא"ל שלהם, וכו');

o        יצירת חשבונות אוטומטיים או חשבונות שאינם בבעלות אדם פרטי;

o        משלוח "ספאם" (דואר בלתי מוזמן) לחברים ומשתמשים באתר, הן במסגרת האתר והן מחוץ לו בכל אמצעי שהאתר מעמיד לרשות המשתמשים בו, בתשלום או שלא בתשלום. לתשומת לבכם, אם קיבלתם דואר "ספאם" מאחד מחבריכם, תוכלו למנוע זאת אם תבחרו באופצית חסימתו של אותו משתמש. אם בחרתם לא למנוע את קבלת הדואר מאותו משתמש, האתר לא יוכל למנוע קבלת ספאם כאמור. מעבר לכך, משלוח דוא"ל שכזה הינו הפרה חמורה של תנאי שימוש אלו והאתר שומר על זכותו לנקוט בכל צעד כנגד שולחו, לרבות ניתוקו המיידי מהמערכת ומחיקתו ממנה, בלא כל פיצוי או טענה.

o        פגיעה בדרך כלשהי בהנאתם של המשתמשים והחברים באתר;

o        כניסה לחשבון שאינו חשבון שלכם – אסורה.

·         אנו ממליצים להקפיד על משנה זהירות במסירת מידע ובקשרים עם אחרים. המידע אותו תמסרו יהיה חשוף לגולשי האינטרנט. מומלץ לנהוג בזהירות רבה במידע כזה כמו גם בתגובות ופניות שתקבלו. עובדת התרחשות הדברים באינטרנט אינה מפחיתה את הזהירות בה מומלץ לנהוג. גם כאן יתכן מאוד שמי שנמצא מולכם אינו מי שהוא מתיימר להיות, שההודעה שקראתם אינה נכונה או שהמידע אינו מלא ואין להסתמך עליו.

·         לתשומת ליבכם, מנהלי כל רשת או קהילה יכולים לעיין במידע אותו מסרתם לאתר וגישה לכל הנתונים שאתם מוסרים לאתר. האתר אינו יכול להיות אחראי לכל שימוש שהם יעשו בנתונים אלו, אם כי המנהלים מחוייבים שלא לעשות כל שימוש בנתונים אלו לא במסגרת ולצורך ניהול הרשת והקבוצה הרלוונטית.

·         מודגש בזאת כי האתר יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו ואף בלא שהופרו תנאים אלו, לקרוא, לעיין, לבחון, לבדוק ולהסיר מהאתר כל תוכן, לרבות כל תמונה, קובץ, קישור, סרטון, התכתבות פרטית בדואר פנימי או התכתבות באמצעי פומבי כמו פורום. או ציבורית וכן כל תוכן אחר. המשתמשים מודעים לכך, מסכימים לכך ולא יעלו לאתר כל תוכן שמחיקתו עלולה לגרום להם נזק. האתר אף יהיה רשאי לפי שיקול דעתו למחוק ו/או להסיר כל תוכן, משתמש, קבוצה, רשת וכיוב' שלפי שיקול דעת האתר אינם פעילים מספיק ו/או שלא היתה בהם כל פעילות במהלך תקופה רצופה של לפחות  180ימים.

·         האתר אף רשאי בכל עת רלוונטית ולפי שיקול דעתו לבטל כל שירות, לחסום כל משתמש, למחוק כל תוכן או לבצע כל פעולה דומה אחרת, מבלי שתהיה למישהו טענה או תלונה בעניין זה. למען הסר ספק, אם משתמש שנחסם שילם לאתר דמי מנוי או תשלום אחר כלשהו, יהא המשתמש זכאי לקבל חזרה את החלק היחסי של התשלום בגין השירות שלא נוצל, ולא מעבר לכך.

·         ניתן ליצור בכל עת קשר עם האתר באמצעות קישור ה"צור קשר" המופיע בתחתית כל עמוד באתר.

·         לאחר יצירת חשבון באתר ניתן בכל עת להסיר את החשבון בקלות דרך ההנחיות המופיעות בעמודצור קשר המופיע בתחתית כל דף

 

 

 

 

5.         זכויות קניין וקניין רוחני

·         בהעלאת, העברת או פרסום תוכן כלשהו באתר, בכל דרך או מדיה שהיא, אתם:

o        מצהירים כי אתם הבעלים היחיד של כל הזכויות בתוכן האמור או מחזיקים ברשיון המאפשר לכם העלאת התוכן לאתר והענקת רשיון לאתר, הכל כמפורט בתנאים אלו;

o        מצהירים כי הרשיון המוענק לאתר והשימוש בתוכן על פיו אינם מפרים זכות של צד שלישי כלשהו, הסכמה כלשהי או דין כלשהו;

o        מעניקים באופן בלתי חוזר רשיון עולמי, לא בלעדי, ניתן להעברה, בלתי ניתן לביטול, בלא תשלום, בכל מדיה שהיא (לרבות אך לא רק באינטרנט, באתרים אחרים, בעיתונות כתובה, באמצעי תקשורת אחרים, באמצעי פרסום וכיוב') להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, לבצע, להעמיד לרשות הציבור ולהציג את התוכן, לבדו או בצירוף יצירות אחרות ולעשות כל שימוש אחר בתוכן המותר לבעל זכויות היוצרים בו, בכל מדיה שהיא ("הרשיון");

o        מוותרים על כל זכות מוסרית שיש לכם, אם יש לכם בתוכן וכן מצהירים כי אין זכויות מוסריות אחרות בתוכן.

o        מתירים לאתר לבצע כל שינוי בתכנים, לרבות העלאת כיתוב על קבי קבצי תמונה או וידאו וקבצים דומים, הכולל את שם האתר, הרשת וזיהוי המשתמש שהעלה את הקובץ.

·         העלאת או שימוש בתוכן כלשהו באתר משמעה כי הינכם מצהירים שאתם בעלי הזכויות היחידים בו, כי תוכן זה הינו חוקי, אינו פוגע באדם או גוף כלשהו ואינו מפר את זכויותיו של אדם או גוף כלשהו, כי אתם רשאים לפרסמו באתר וכי אתם רשאים להעניק רשיון לאתר כמתואר מעלה ביחס לאותו תוכן.

·         כל הזכויות, בין אם זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות אחרת, באתר, בלוגו, בשם ובכל יצירה המופיעה בו, בכל מידע, תוכנה, קוד, קובץ, תמונה וכן מאגר נתונים, למעט תוכן שהועלה על ידי הגולשים (לפי העניין "תוכן של האתר"), שייכות לאתר בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש אלא בהסכמת האתר מראש ובכתב, לרבות לא לפרסמם, לשכפלם, לשנותם וכדומה.

·         האתר אינו תומך בהפרות של זכויות יוצרים או כל זכות אחרת. עם זאת, האתר אינו יכול להיות אחראי לתכני הגולשים המועלים אליו ואף אינו יכול להכריע מי צודק במקרה של ספק. לכן, מדיניותנו היא לא להתערב בתכנים המופיעים אצלנו אלא אם התקבלה תלונה אודות תוכן פוגע כזה או אחרת. ניתן לשלוח תלונה מדף צור קשר

·         על תלונתכם לכלול את הפרטים הבאים:

o        שורת הכותרת צריכה להיות "תלונה על תוכן פוגעני/מפר זכויות".

o        פרטים מדוייקים המזהים אתכם וכן (אם אינכם הנפגע) את בעל הזכות ואת זכותכם לפעול בשמו);

o        אמצעי קשר מספיקים שיאפשרו לנו ליצור עימכם קשר במידה ונצטרך, לרבות טלפון, כתובת דואר רגילה וכן כתובת דוא"ל;

o        זיהוי מדוייק של התוכן כנגדו אתם מתלוננים, לרבות קישור לעמוד האינטרנט בו הוא מופיע והסבר באיזה תוכן מדובר;

o        פרטי התלונה עצמה: כיצד אותו תוכן פוגע או מפר זכויות אחרות;

o        יש לכלול הצהרה כי התלונה נכונה ומדוייקת למיטב ידיעתכם;

·         אנא חתמו על התלונה בשמכם ושלחו אלינו לפי פרטי הקשר שצויינו קודם לכן.

·         עם קבלת תלונה מלאה, אנו נפעל להורדת התוכן הפוגע מהאתר מהר ככל האפשרות במגבלות העומדות בפנינו. לתשומת ליבכם – הודעה על הורדת התכנים והעתק מפנייתכם עשוייה להמסר במידת האפשר (אם כי אין לראות בכך התחייבות של האתר לעשות כן) למפרסם התכנים ואתם מסכימים לכך בעצם הגשת התלונה.

·         האתר לא יהיה אחראי לפתרון המחלוקת ביניכם ועליכם יהיה לפתור עניין זה ביניכם. מי שתכניו הורדו, יהא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להשיבם לאתר והאתר יהיה רשאי למסור לו את פרטיו של המתלונן נגדו, ככל שהם מצויים בידו, כמו גם יהיה רשאי למסור למי שהתלוננו עליו את פרטי המתלונן. לכם לא תהיה כל טענה כנגד מסירת פרטים זו.

·         חל איסור לעשות שימוש בתכנים שבאתר (בין אם תכני גולשים או תכני האתר) מבלי לקבל מראש את הסכמת בעליהם לשימוש. כל שימוש כזה מפר זכויות יוצרים והאתר מתנגד לו בתוקף.

·         מכיוון ומפעילי האתר סקס ביי אינם מוסמכים להבין מה מוגן בזכויות יוצרים ומה לא, אין האתר מאחסן שום קטע וידאו או יצירה משום סוג, אלא משתף באמצעות אתרים חיצוניים (צד ג) בדומה ליוטיוב המאפשרים צפייה ישירה (כגון Xvideo, Tube8 ועוד). מפעילי האתר סקס ביי מעריכים שאתרים אלו עשו את המוטל עליהם ע"פ חוק, זאת על מנת לאפשר את הצפייה דרכם. מפעילי האתר סקס ביי מתחייבים להסיר לצמיתות כל תוכן או קישור לתוכן שמפר זכויות יוצרים כאשר תתקבל פנייה רשמית מגורם מוסמך.

 

6.         אחריות האתר והגבלתה

·         בשום מקרה לא יהיה האתר אחראי (לרבות לא הגוף המפעיל אותו, בעלי מניות בו, מנהליו, עובדיו, נציגיו או כל מי מטעמו) לכל נזק, ישיר או עקיף (לרבות אך לא רק, נזק תוצאתי, אובדן הכנסה, אובדן נתונים ומידע, פיצוי מוסכם, נזק מיוחד וכל נזק מכל מין וסוג שהוא) מכל שימוש מכל סוג שהוא באתר, ברשתות וקהילות וכן מכל תוכן שהתפרסם בהם או מכל פעולה שבוצעה בהם, גם במקרים בהם האתר היה מודע לנזק הצפוי ולא נקט פעולה כלשהי.

·         על אף האמור מעלה, מקומות בהם הסעיף מעלה אינו בתוקף מחמת דין המקום, לא יהיה האתר חב בתשלום כלשהו בגין עילה כלשהי העולה על הסכום ששולם על ידי התובע לאתר במהלך 12 החודשים טרם הגשת התביעה (ובמקרה ולא שולם דבר גם אחריות האתר תוגבל בדומה.

·         האתר אינו אחראי בכל דרך או אופן שהיא לדיוק התכנים והשירותים המופיעים בו, לשלמותם, חוקיותם, אמינותם, נכונותם, עדכניותם, זמינותם וכדומה.

·         השירות, התכנים, המידע וכל יתר השימוש באתר מוצג ומוקנה למשתמשים כמות שהוא (as is), בלא כל אחריות או התחייבות שהיא. האתר אינו מעניק התחייבות ישירה או משתמעת כלשהי, לרבות אך לא רק התחייבות להתאמת האתר, השירותים ותכניו לצרכי המשתמשים, היותו חוקי ואי הפרת זכויות צד שלישי כלשהו. מי שהעלה אותם לאתר ועל כל משתמש מוטלת החובה לבדוק את נכונותו, התאמתו, עדכניותו והתאמתו של המידע לצרכיו.

·         האתר יהיה רשאי לקדם תכנים כאלו ואחרים לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שתהיה למישהו כל טענה בדבר פגיעה בעסקיו או בענייניו שנגרמה עקב כך ולא תהיה כל אחריות לנזק כספי או אחר עקב קידום, אי קידום או מחיקת תכנים כלשהם.

·         האתר אינו אחראי לפעילות רציפה של האתר, לזמינות כזו או אחרת או לכל הפסקת שירות, יזומה או שאינה יזומה. יתכן כי פעילות האתר תופסק אף באופן יזום לשם ביצוע פעולות כלשהן באתר או לכל מטרה אחרת שתראה נחוצה בנסיבות.

·         האתר אינו מתחייב כי מכלול השירותים, הרשתות והקבוצות המוצעים או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות (לרבות כל רשת או קבוצה) כזה או אחר ישלל בלא מתן הודעה מוקדמת על כך מראש. כמו כן יתכן כי בשל נסיבות כלשהן האתר יפסיק את פעילותו, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, ולא יהיה בכך כדי להטיל על האתר כל אחריות מכל מין וסוג שהוא.

·         האתר אינו אחראי ואינו יכול למנוע לעיתים משלוח הודעות "ספאם" (דואר אלקטרוני או אחרות שאינן מוזמנות). במידה וקיבלתם הודעה כזו – עליכם לפעול מול שולחה בעצמכם באמצעים ששיטת המשפט שלכם מעמידה לרשותכם, והאתר יוכל אך לא יהיה חייב לפעול בדרך כלשהי כנגד השולח.

·         חלק מהתכנים המופיעים באתר ניתנים לחסימה על ידי המשתמש ולהגדרתם כפרטיים או סודיים. על אף הגדרה זו, האתר אינו מתחייב כי לא תהיה כל גישה שהיא לתכנים אלו על ידי מי שאינו מורשה לכך, ומומלץ להמנע מהעלאת תכנים סודיים, חשובים או חסויים אף לעמודים חסומים במערכת.

·         האתר אינו אחראי לכל וירוס, סוס טרויאני או תוכנה מזיקה אחרת שתוטמן במי מהתכנים המועלים אליו על ידי הגולשים. חובה על המשתמשים לבדוק היטב כל תוכן כאמור להמצאותם של תוכנות פוגעות או מזיקות. האתר גם לא יהיה אחראי לפריצות של האתר או המאגרים הנשמרים על ידו.

·         האתר יפעיל מעת לעת גיבוי סביר של התכנים המופיעים בו, אולם הינכם מתבקשים לשמור אצלכם עותק של כל תוכן המועלה לאתר. במקרה של אובדן תכנים, מחיקתם או השחתתם – האתר לא יהיה אחראי לכך.

·         האתר אינו יכול למנוע פריצות זדוניות, על אף הנקיטה באמצעי בטיחות שונים. כל נזק שתגרום פריצה של אחרים לאתר או שימוש שאינו מותר בו, לא יהיו באחריות האתר.

·         האתר אף אינו יכול להיות אחראי לכל נזק שיגרם, אם יגרם, למכשיר הקצה באמצעותו אתם צופים או עושים שימוש אחר באתר. האתר עלול להפעיל מעת לעת טכנולוגיות שונות, דוגמת Active X אשר מחייבות אתכם להתאים את מחשביכם להן. כל נזק שיגרם עקב אותן טכנולוגיות לא יהיה באחריות האתר.

·         כל הפרסומות באתר הן באחריות מפרסמיהם. האתר אינו מנטר או מצנזר פרסומות.

·         מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה ולשם הזהירות בלבד, מובהר כי, האתר לא יהיה אחראי בכל דרך או צורה שהיא לכל נזק, עלות או הוצאה שיגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממעשה כוח עליון או כל ארוע אחר שאינו בשליטתו של האתר.

·         אתם מסכימים כי בשימוש או בחברות באתר אתם נוטלים על עצמכם את מלוא האחריות לכל נזק שעלול להגרם עקב השימוש באתר, עקב תכנים המופיעים באתר או שירותים המסופקים באתר ועליכם לבדוק את עצמכם בכל פעולה בה אתם מבצעים באתר.

·         בכל מקרה בו פעילותכם תגרום נזק, עלות או הוצאה אחרת (להלן "נזק") לאתר או לצד שלישי שידרוש פיצוי כלשהו מהאתר, אתם תהיו האחראים המלאים לכל נזק כאמור, ותפצו את האתר מיד עם דרישתו הראשונה בגין כל נזק או הוצאה אחרת שיגרמו לו.

·         האתר אינו מספק תמיכה טכנית למשתמשים. אם תתקבל פניה כלשהי שתענה על ידי צוות האתר, הרי פניה זו, התשובה וההסתמכות עליה תהיה על אחריות המשתמש בלבד.

·         לשם הזהירות, מובהר בזאת כי בכל מקום בהסכם זה הפוטר את האתר מאחריות, תכלול הגדרת ה"אתר" גם כל מנהל, עובד, בעל מניות, בעל שליטה, מפעיל, שותף, סוכן ו/או נציג.

 

7.         קישורים

·         באתר עלולים להכלל קישורים, בין אם כתוכן גולשים ובין אם משולבים באתר עצמו. האתר אינו ממליץ על מי מהאתרים המקושרים, אינו קשור עימם ואינו אחראי לתוכנם. מובהר כי יתכן שחלק מהקישורים יופיעו באתר במסגרת שיתוף פעולה או תשלום כלשהו, אולם גם ביחס לקישורים אלו מבהיר האתר כי אינו אחראי עליהם וכי האחריות ביחס לתכנים הנכללים באותם אתרים מוטלת על אותם אתרים בלבד.

·         האחריות המלאה על קישורים אשר המשתמשים מעלים לאתר תהיה על כתפי כל משתמש, ואתם מתחייבים כי לא תעלו כל קישור שהוא לאתר, אלא לאחר שבדקתם אותו והוא אינו פוגע בזכויות צד שלישי כלשהו, אינו גורם נזק למישהו (בין אם לאתר או לצד שלישי), אתם רשאים להעלותו לאתר, הוא בהתאם לכל דין ואתם אחראים לכל המפורט בו. מובהר בזאת כי כל תביעה ו/או דרישה המתייחסת לקישור שהועלה על ידיכם לאתר תהיה באחריותכם המלאה בלבד, ואתם תשפו את האתר על כל נזק והוצאה שיגרמו לו עקב כך.

·         אם נתקלתם בקישור מפר זכויות, קישור שתוכנו פוגע או בקישור בעייתי מבחינה אחרת – הודיעו לנו ונבדוק את העניין. אם נתקלתם בקישור "שבור" שהועלה על ידי מערכת האתר - הודיעו לנו ונבדוק זאת.

 

8.       תחולת התנאים וסיום החברות

·         התנאים מחייבים בכל עת בה תגלשו, תשתמשו, תעלו תכנים או תהיו חברים באתר, והם חלים אף על מי שאינם חברים אלא עושים שימוש אחר כלשהו באתר.

·         עם זאת, אתם תוכלו לסיים את חברותכם באתר בכל עת לבחירתכם. גם האתר יהיה רשאי להפסיק את חברותכם באתר או לחסום אתכם בדרך אחרת בכל עת לפי שיקול דעתו. לא תהיה לכם כל טענה כנגד האתר על סיום חברותכם באתר. אם האתר סיים את חברותכם באתר מבלי שתנאי שימוש אלו או ההסכם עימכם הופרו, במידה ושילמתם לאתר בגין שירות שטרם קיבלתם – יושב לכם הסכום אותו שילמתם בניכוי דמי ביטול, כפי שיחולו מעת לעת. הדבר לא יחול אם תחליטו בעצמכם לסיים את חברותכם באתר או אם סיום חברותכם נבע מהפרת תנאי שימוש אלו או ההסכם עימכם.

·         תנאים אלו יוסיפו לחול גם בסיום חברותכם, ובמיוחד אך לא רק, תנאי העדר האחריות, הסמכות וכל יתר התנאים הרלוונטיים.

·         לתשומת ליבכם, ככל שנרשמתם לרשת או לקבוצה כלשהי ואותה רשת או קבוצה נסגרה, אין זה אומר ששמכם נמחק מהמערכת. אתם תוכלו להוסיף ולהנות מהאתר, מהרשתות ומהקבוצות האחרות תוך שימוש באותו חשבון שעמד לרשותכם גם קודם לכן.

·         כל התכנים שהעליתם לאתר, לרשת או לקבוצה לא ימחקו ולא יפגעו גם אם תסיימו את קשריכם עם האתר או אם תסגרו את חשבונכם.

 

9.       הודעות לגולשים

·         האתר רשאי למסור כל הודעה שהיא לגולשים, למשתמשים, לחברים ולכל גוף אחר הן בדוא"ל, הן באמצעות פרסום הודעה באתר עצמו והן בכל דרך אחרת. כל הודעה שכזו תהיה מחייבת כל מי שעשה שימוש באתר לאחר פרסומה.

 

10.       סמכות ודין

·         תנאים אלו כפופים לדין הישראלי ויפורשו לפיו, בלבד.

·         כל מחלוקת, סכסוך או בעיה אחרת תידון באופן בלעדי בפני בתי המשפט בתל אביב יפו וכל אחד מהמשתמשים כופף עצמו לסמכותם הבלעדית של בתי משפט אלו בעצם השימוש באתר ו/או בחברות בו.

 

11.       התיישנות תביעה

·         בשל אופיו המיוחד והדינמי של אתר אינטרנט דוגמת האתר, מוסכם בזאת על המשתמשים והחברים,  שעל אף האמור בכל דין וחוק לא ניתן יהיה להגיש תביעה כנגד האתר בחלוף שלוש שנים (36 חודשים) ממועד התגבשות עילת התביעה או הנזק, וסעיף זה נחשב כהסכם לקיצור תקופת ההתיישנות.

 

12.       שונות

·         אם בכל עת ימצא בית משפט מוסמך כי יש לשנות או למחוק תנאי מתנאים אלו, מוסכם כי השינוי יעשה בצורה המזערית ביותר ובאופן שישמור את רוחם של התנאים כפי היא. יתר התנאים יוסיפו להיות בתוקף על אף כל מחיקה או שינוי כאמור.

·         בכל מקום בתנאים אלו בו מפורטת אחריותו של "האתר", הכוונה היא לרבות כל מפעיליו, בעליו, מנהליו, עובדיו, יועציו וכל מי מטעמו וכן כל השירותים, התוכנות, המידע, הנתונים, הכתובות הפעולות אותן הוא מאפשר לפעול וכל מידע או עיצוב אחר שבו.

·         האתר רשאי למכור, להעביר, להמחות, למזג או לפעול כל פעולה בעסקיו, לרבות באתר, בפרטי הגולשים ובתוכן שנמצא באתר, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד האתר.

 

13.       מלחמה בפדופיליה

      הפצה של פרסום תועבה ובו דמותו של קטין - סעיף 214 (ב) לחוק העונשין קובע כדלקמן: המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיית קטין או ציור של קטין, דינו - מאסר חמש שנים

·         חל איסור מוחלט על פרסום תכנים פדופילים באתר, תמונות, סרטים, סיפורים, קישור חיצוני (LINK), טקסטים, צ'אט או בכל אמצעי אחר הקיים באתר.

·         חשוב לציין כי כל מקרה של פרסום פדופיליה ידווח לרשויות החוק!

bottom of page